Sport

Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie jest szkołą z oddziałami sportowymi. 

Posiadamy klasy sportowe na wszystkich poziomach edukacyjnych:

profil klas I-III

  • pływanie
  • ogólnorozwojowa

profil klas IV –VIII

  • piłka siatkowa
  • unihokej
W naszej szkole sport i aktywność są równie ważne jak wyniki w nauce. Troska o sprawność ruchową i umożliwienie uczniom uprawiania różnych dyscyplin sportowych, to opłacalna i niezbędna dla harmonijnego rozwoju każdego dziecka „inwestycja”, której poświęcamy wiele uwagi. W szkole uczniowie nabywają nawyków aktywnego, sportowego stylu życia, stawiają swoje pierwsze sportowe kroki, osiągają sukcesy, czasami też poznają smak porażki.
Nauczyciele wychowania fizycznego są animatorami sportowego życia naszej szkoły. Potrafią zachęcić uczniów do aktywności i mają pomysły na ciekawe lekcje wychowania fizycznego.
Zaangażowana, fachowa kadra, atrakcyjne i dostosowane do potrzeb i zainteresowań uczniów formy prowadzenia zajęć sportowych przynoszą oczekiwane efekty.
Rok szkolny 2022/2023 zakończyliśmy wieloma sukcesami sportowymi. W dzielnicy Ochota wśród szkół podstawowych zajęliśmy:
  • w kategorii dzieci (klasy 4-6) – I miejsce
  • w kategorii młodzież (klasy 7-8) – II miejsce
Nasze sukcesy
Mistrzostwa Dzielnicy Ochota
– Indywidualne biegi przełajowe chłopców – II miejsce
– 4-bój lekkoatletyczny – I miejsce chłopcy / VI miejsce dziewcząt
– Piłka nożna dziewcząt  – II miejsce dziewcząt / III miejsce chłopców
– Unihokej dziewcząt i chłopców – I miejsce
– Szachy – I miejsce młodzież / II miejsce dzieci
– Badminton – I miejsce chłopcy
– Piłka ręczna – I miejsce chłopcy
– Piłka koszykowa  – I miejsce dziewcząt / II miejsce chłopcy
– Piłka siatkowa (4-ki) – I miejsce chłopcy / IV miejsce dziewcząt
– Pływanie – III miejsce dziewcząt / I miejsce chłopców
– Dwa ognie usportowione – I miejsce chłopców / II miejsce dziewcząt
– Ringo – II miejsce
Warszawska Olimpiada Młodzieży
– Indywidualne biegi przełajowe – I miejsce Wieteska Nikodem
– Unihokej – I miejsce chłopcy
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej
– Unihokej – III miejsce chłopców
Zostaliśmy docenieni przez Zarząd Dzielnicy Ochota, który przekazał szkole vouchery na sumę 6500 zł.

Aktualności