Kadra pedagogiczna

Dyrektor szkoły – mgr Renata Jończyk

Wicedyrektor – mgr Iga Grzybowska

Wicedyrektor – mgr Emilia Ornoch

Kierownik świetlicy – mgr Urszula Muras

 • Pedagog – mgr Iwona Danielewska; mgr Agnieszka Kaliszewska
 • Psycholog – mgr Małgorzata Krzywińska
 • Terapeuta pedagogiczny – mgr Alicja Biała-Kalbarczyk
 • Logopeda – mgr Aleksandra Zapadka
 • Rewalidacja – mgr Iwona Młynarczyk
 • Pedagog specjalny – vacat

Nauczyciele klas I – III

 • mgr Agnieszka Jakubowska, wych. kl. 3c
 • mgr Agnieszka Młyńska, wych. kl. 3d
 • mgr Zofia Bartos, wych. kl. 2a
 • mgr Dorota Wróblewska, wych. kl. 2b
 • mgr Ilona Szczęśniak, wych. kl. 2c i 3b
 • mgr Iwona Szymanek, wych. kl. 2d
 • mgr Renata Kowalska
 • mgr Paulina Zając, wych. kl. 1b
 • mgr Laura Mróz-Bogdańska, wych. kl. 1d
 • mgr Katarzyna Delążek-Gawryś, wych. kl. 3a
 • mgr Zofia Memches, wych. kl. 1a
 • mgr Justyna Tarka, wych. kl. 1c

Nauka gry w szachy:

 • mgr Monika Krasnodębska
 • mgr Emilia Ornoch
 • mgr Iwona Szymanek

Nauczyciele klas IV – VIII

Język polski:

 • mgr Anna Kieszek-Jarząbek
 • mgr Anna Kornacka, wych. kl. 7c
 • mgr Katarzyna Nowak, wych. kl. 4a
 • mgr Ida Juda wych. kl. 5a
 • mgr Jolanta Zan Szantroch

Matematyka:

 • mgr Eugenia Domaszczyńska
 • mgr Iga Grzybowska
 • mgr inż. Bożena Dudek, wych. kl. 8c
 • mgr inż. Irena Prokopiak
 • mgr Monika Korzeniewska

Historia:

 • mgr Ewa Ciosek, wych. kl. 4c
 • mgr Dorota Jelińska, wych. kl. 6d

Biologia:

 • mgr Anna Paciorek, wych. kl. 6a
 • mgr inż. Andrzej Dudek, wych. kl. 5c

Geografia:

 • mgr Ilona Borycka, wych. kl. 7a

Chemia:

 • mgr inż. Andrzej Dudek

Przyroda:

 • mgr Ilona Borycka
 • mgr Anna Paciorek

Język angielski:

 • mgr Anna Orełko, wych. kl. 6c
 • mgr Małgorzata Jóźwik, wych. kl. 5d
 • mgr Monika Budkiewicz
 • mgr Małgorzata Sokulska
 • mgr Magdalena Suska-Lenkiewicz

Język francuski:

 • mgr Katarzyna Sitarska

Język niemiecki:

 • mgr Joanna Karwowska

Wiedza o społeczeństwie:

 • Filip Bajena

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Edwin Kurek

Informatyka:

 • mgr Agnieszka Jakubowska
 • mgr Renata Jończyk
 • mgr Marzena Wiśniewska, wych. kl. 8b

Muzyka:

 • mgr Jarosław Piszcz

Plastyka:

 • mgr Andrzej Syska-Szafrański
 • mgr Ilona Borycka

Technika:

 • mgr inż. Irena Prokopiak
 • mgr Anna Paciorek
 • mgr Laura Mróz-Bogdańska

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Monika Janiszewska
 • mgr Alina Gizińska-Carnuth
 • mgr Krzysztof Jerzykiewicz
 • mgr Sylwia Wlazłowska-Pastuszka, wych. kl. 5b
 • mgr Adrian Parśniak
 • mgr Tomasz Rakowski, wych. kl. 7b
 • mgr Michał Sielski, wych. kl. 4b
 • mgr Krzysztof Płużyczka, wych. kl. 6b

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Urszula Muras

Etyka:

 • mgr Laura Mróz-Bogdańska
 • mgr Dorota Jelińska
 • mgr Katarzyna Nowak
 • mgr Anna Kornacka
 • mgr Paulina Zając
 • mgr Agnieszka Młyńska

Religia:

 • mgr Anna Michalska
 • mgr Ewa Ćwirko (s. Klara)
 • mgr Ks. Szymon Petryka

Świetlica szkolna:

 • mgr Urszula Muras
 • Grażyna Puzyna
 • mgr Beata Stasik
 • mgr Dariusz Pick
 • mgr Irena Gut-Leśkiewicz
 • mgr Jagienka Schlotter-Król
 • mgr Weronika Szymczak
 • mgr Paulina Grandys
 • mgr Katarzyna Sitarska
 • mgr Zuzanna Ponurska-Zabłocka
 • mgr Andrzej Syska-Szafrański
 • mgr Ekaterina Voronova

Biblioteka szkolna:

 • mgr Wanda Sakowska
 • mgr Agnieszka Wolszczak

Wychowanie do życia w rodzinie:

 • mgr inż. Bożena Dudek
 • mgr Agnieszka Jakubowska
 • mgr Iga Grzybowska
 • mgr Ilona Borycka

Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:

 • mgr Monika Krasnodębska
 • mgr Krzysztof Barwiński
 • mgr Marta Bertling
 • mgr Paulina Lenart
 • mgr Krystyna Gocyła
 • mgr Patrycja Michalak
 • mgr Natalia Rudo
 • mgr Konrad Surmacz, wych. kl. 4d
 • mgr Agnieszka Wawer
 • Anna Zawadzka-Mróz
 • mgr Joanna Morawska
 • mgr Olena Yanchuk
 • mgr Halina Łuksza
 • mgr Oliwia Przewodowska-Kowalska

Aktualności