Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji znajduje się stronie internetowej Biura Edukacji pod adresem:

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej odbędzie się 13 marca 2024 o godz. 17.00 w hali sportowej naszej placówki.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – ww. orzeczenie należy przedstawić przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.

Karta testu >>>pobierz

Na próbę sprawności fizycznej bardzo proszę o przyniesienie stroju i obuwia sportowego dla dziecka.

Jednocześnie informuję, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione na próbę sprawności fizycznej.

Aktualności