Rekrutacja

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025.

Poniżej link do strony Biura Edukacji dotyczącej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Uczniowie mogą tam odnaleźć informacje m.in. o wykazie dni otwartych w szkołach, harmonogram rekrutacji, zasady rekrutacji do poszczególnych typów oddziałów, jak policzyć punkty rekrutacyjne, wyszukiwarka zawodów, itp.

https://edukacja.um.warszawa.pl/po-szkole-podstawowej

Klimatyczna Mapa Szkół

https://edukacja.um.warszawa.pl/klimatyczna-mapa-szkol


Rekrutacja uzupełniająca do klasy czwartej sportowej na rok szkolny 2024/2025

Od 18 marca do 22 marca, do godz. 16.00
Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do klasy czwartej sportowej.

Podanie o przyjęcie do klasy sportowej

Próba sprawności fizycznej dla dzieci – 25 marca (poniedziałek) o godz. 17.00
[!] Do próby sprawności fizycznej mogą przystąpić tylko dzieci w bardzo dobrym stanie zdrowia.
Rodzice muszą przedstawić orzeczenie lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które to stwierdza.
26 marca, godz. 15.00
Informacja o wynikach próby sprawności fizycznej – kto ją zaliczył.
27 marca, godz. 13.00
Publikacja list zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
Od 27 marca, godz. 13.00 do 11 kwietnia, do godz. 16.00
Rodzice składają potwierdzenie woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane.
Od 12 kwietnia, godz. 15.00
Publikacja list przyjętych i nieprzyjętych.


Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpocznie się 5 marca br. i będzie prowadzona z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.

Informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji znajduje się stronie internetowej Biura Edukacji pod adresem:

Próba sprawności fizycznej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej odbędzie się 13 marca 2024 o godz. 17.00 w hali sportowej naszej placówki.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – ww. orzeczenie należy przedstawić przed przystąpieniem do próby sprawności fizycznej.

Karta testu >>>pobierz

Na próbę sprawności fizycznej bardzo proszę o przyniesienie stroju i obuwia sportowego dla dziecka.

Jednocześnie informuję, że szkoła nie ponosi odpowiedzialności za cenne przedmioty przyniesione na próbę sprawności fizycznej.

Aktualności