Rezygnacja z obiadów

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać poprzez Portal Rodzica w systemie e-Stołówka pod adresem www.warszawasp175.loca.pl ewentualnie telefonicznie pod numerem 22 822 20 05 najpóźniej  do godz. 9.00.Za obiady, które nie zostaną odwołane nie będzie dokonywany zwrot opłaty. Zwrot opłaty jest dokonywany tylko z miesięcznym okresem rozrachunkowym.

Aby zrezygnować z obiadów należy wypełnić deklarację Rezygnacji z obiadów (poniżej). Wypełnioną deklarację uczeń może oddać pracownikowi stołówki, bądź rodzic wysyła skan karty na adres: obiadysp175@gmail.com

Pliki do pobrania

Aktualności