O szkole

INFORMACJA O ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY
Nazwa podmiotu:
Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie
Organem prowadzącym szkołę jest m.st. Warszawa, a nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.
Adres podmiotu:
ul. Trzech Budrysów 32, 02-381 Warszawa
Wskazówki dojazdu:
Budynek szkoły znajduje się przy jednokierunkowej ulicy Trzech Budrysów 32 w Warszawie, odchodzącej od ul. Dickensa, pomiędzy ul. Białobrzeską a Szczęśliwiecką, niedaleko pętli autobusowej Szczęśliwice.
Niedaleko szkoły znajdują się przystanki autobusowe:

  • Urbanistów 01 (linie 157, 521) – w odległości ok. 160 m
  • Opaczewska 04 (linie 157, 521) – w odległości ok. 160 m
  • pętla autobusowa Szczęśliwice (linie 184, 157, 186, 128, 521, 414) – w odległości ok. 260 m

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Trzech Budrysów 32, przed wejściem na teren szkoły.
Kontakt telefoniczny i mailowy:
telefon: 22 822-20-05
e-mail: sekretariat.sp175@eduwarszawa.pl lub sekretariat@sp175.pl
Godziny otwarcia sekretariatu:
poniedziałek – piątek 7.30 – 15.30
Sekretariat znajduje się na parterze.
Ogólny opis działań:
Szkoła Podstawowa nr 175 im. Heleny Marusarzówny w Warszawie jest placówką publiczną z oddziałami sportowymi. Cykl kształcenia w szkole trwa 8 lat. Prowadzi działalność edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci i młodzieży, w tym dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Działalność szkoły uregulowana jest przepisami prawa oświatowego. Szkoła zapewnia wspomaganie rozwoju uczniów stosownie do ich potrzeb i możliwości. W szkole prowadzone są: zajęcia rozwijające uzdolnienia, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, zajęcia rewalidacyjne. Wszyscy uczniowie mogą korzystać ze wsparcia psychologa i pedagoga szkolnego. Szkoła posiada bazę sportową – halę sportową, bieżnię, dwa boiska sportowe. W szkole funkcjonuje biblioteka szkolna. Zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej w godzinach 7.00-17.30, w której prowadzone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia tematyczne. Wychowankowie świetlicy szkolnej mogą korzystać z placu zabaw. W szkole działa stołówka. Obiady są dwudaniowe. Szkoła współpracuje z pobliskimi placówkami oświatowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz dzieci.
Jakie sprawy można załatwić:
Złożyć wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły.
Załatwić wszystkie bieżące sprawy związane z kształceniem dziecka będącego uczniem szkoły.
Wnioskować o wydanie dokumentów dotyczących absolwentów szkoły.
Skorzystać z boiska szkolnego w godzinach wyznaczonych dla społeczności lokalnej.

Aktualności