SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 im. Heleny Marusarzówny"Wystarczy, że dana jest nam szansa, byśmy mogli stać się tym, czym chcemy."

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą, aby ich dzieci rozwijały swoje zdolności i zainteresowania w przyjaznej atmosferze. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym dziecku.

Na każdym poziomie nauczania kładziemy nacisk na kształcenie samodzielności i odpowiedzialności. Uczymy dzieci wykorzystywać wiedzę w praktyce, staramy się wdrożyć do samokształcenia, rozwijać samorządność.

Począwszy od klasy pierwszej uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. Dla naszych uczniów mamy bogatą ofertę konkursów językowych, humanistycznych, przyrodniczych, artystycznych czy matematycznych.

Naszą kadrę tworzą wykwalifikowani i zaangażowani nauczyciele. Uczniowie mający trudności w nauce mogą korzystać z pomocy nauczycieli, którzy ich uczą oraz z pomocy specjalistów: terapeuty pedagogicznego, logopedy, pedagoga oraz psychologa szkolnego.

W naszej szkole dzieci mają możliwość nauki języków obcych: angielskiego, francuskiego lub niemieckiego. Na każdym poziomie nauczania, począwszy od klasy pierwszej, mamy klasę sportową ze zwiększoną ilością zajęć wychowania fizycznego.

Posiadamy:

 • sale lekcyjne - odnowione, kolorowe, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne;
 • dwie pracownie komputerowe;
 • halę sportową – profesjonalną, nowoczesną;
 • aulę – dobrze nagłośnioną, na której odbywają się uroczystości szkolne, przedstawienia, koncerty muzyczne;
 • bibliotekę z czytelnią – wciąż wzbogacane nowymi pozycjami;
 • małe salki gimnastyczne;
 • nowe, funkcjonalne boisko;
 • plac zabaw – kolorowy, przeznaczony dla dzieci ze świetlicy;
 • gabinet pomocy przedlekarskiej – w którym nad zdrowiem dzieci czuwają panie pielęgniarki;
 • stołówkę - gdzie każde dziecko może korzystać z gorących, zawsze świeżych i zdrowych posiłków, przygotowywanych na miejscu;
 • świetlicę – gdzie  młodsze  dzieci  mają  zapewnioną  opiekę  w  godzinach 7.00 – 17.00.

Szkoła otrzymała tytuł "Szkoły z klasą" oraz "Nauczyciela z klasą" w akcji organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, a wspieranej przez Gazetę Wyborczą.

Dodaj komentarz