Opłaty za duplikaty

Opłaty za duplikaty legitymacji i świadectw

  Za wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości:

– duplikat legitymacji szkolnej 9,00 złotych

– duplikat świadectwa 26,00 złotych

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: NR 22 1030 1508 0000 0005 5076 7031

z dopiskiem: SP175 – imię i nazwisko ucznia/absolwenta /opłata za wydanie duplikatu świadectwa/legitymacji szkolnej.

Dowód wpłaty należy przedłożyć w sekretariacie szkoły oraz wypełnić podanie o wydanie duplikatu.

Opłaty za duplikaty karty obiadowej

W sytuacji zgubienia karty obiadowej należy wpłacić kwotę 10 zł. na konto Rady Rodziców 77 1090 2590 0000 0001 5521 3549 podając w tytule: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz dopisek karta obiadowa. Następnie rodzic lub uczeń dostarcza do sekretariatu potwierdzenie wpłaty (może być zdjęcie w telefonie) i otrzymuje nową kartę.

Aktualności