Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

„Czytanie ma tylko dobre strony”

Nasza Szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zakupiliśmy ponad 500 książek, meble do czytelni, książki na nagrody.

Aktualności