Godziny dostępności nauczycieli wynikające  z art. 42 ust. 2f ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela znajdują się w zakładce Nasza Szkoła -> Dokumenty szkolne