Zapytania ofertowe i przetargi

ROK 2023

Naprawa i konserwacja nawierzchni boisk i placu zabaw

Termin wykonania: IX 2023 r.

Termin przesyłania ofert: 5 IX 2023r

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Remont i malowanie elewacji przy wejściu do głównego budynku szkoły.

Termin wykonania: VIII 2023 r.

Termin przesyłania ofert: 13 VIII 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Remont i malowanie czterech sal lekcyjnych

Termin wykonania: VII-VIII 2023 r.

Termin przesyłania ofert: 27 VI 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Remont i malowanie pomieszczeń kuchennych, wymiana posadzki i stolarki drzwiowej.

Termin wykonania: 15 VII- 16 VIII 2023r

Termin składania ofert: do 16 VI 2023r

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Prace remontowe – montaż ścian wygłuszających w gabinecie pedagogów.

Termin wykonania: VII – VIII 2023r.

Termin przesyłania ofert: 31 V 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Remont instalacji ciepłowniczej – wymiana rur i przyłączy na odcinku ok. 80 m w głównym budynku szkoły.

Termin wykonania: VII – VIII 2023 r.

Termin przesyłania ofert: 16 V 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

 

Obróbki blacharskie i remont dachu na starej części szkoły.

Termin wykonania: V – VII 2023 r.

Termin przesyłania ofert: 31 III 2023 r.

Szczegółowych informacji udziela kierownik gospodarczy
p. Marcin Wierzyński, tel. 22 824-02-71; e-mail: kierownik@sp175.pl

Aktualności