Historia szkoły

To już 65 lat – 1 września 1958 r. rozpoczęła swą działalność dydaktyczno-wychowawczą Szkoła Podstawowa nr 175 mieszcząca się przy ulicy Trzech Budrysów 32 w Warszawie. Budynek szkolny został zaprojektowany przez architektów z firmy Miastprojekt Stolica. Oficjalne rozpoczęcie roku szkolnego poprzedziło pierwsze posiedzenie Rady Pedagogicznej, które odbyło się już 30 sierpnia. Przewodniczył zgromadzeniu powołany na stanowisko kierownika nowej placówki Antoni Domański.

Pierwszy dzwonek – 2 września 1958 roku 1000 uczniów przekroczyło próg szkolny. 18 sal lekcyjnych (w tym 15 z zapleczami) zapewniało dobre warunki nauki w systemie jednozmianowym. Młodzież cieszyła się także salą gimnastyczną oraz aulą służącą jako miejsce uroczystości szkolnych.

Ważne początki – W 1960 roku w nowej szkole działały już liczne organizacje: Żeńska Drużyna Harcerska nr 181 im. Jadwigi Falkowskiej, Męska Drużyna Harcerska, Samorząd Uczniowski, Szkolne Koło Przyjaciół ZSRR, Koło Odbudowy Stolicy, Koło Polskiego Czerwonego Krzyża. Już od pierwszych lat działalności Szkoły dzieci uczestniczyły w przedsięwzięciach takich jak: systematycznie organizowane obozy zimowe i letnie, Festiwal Kulturalny Hufca, Klub Szkół Otwartych, rajdy harcerskie i zuchowe, akcje „Zamek” i „Centrum Zdrowia Dziecka”.

Kadra nauczycielska… Nasza szkoła szczyci się wspaniałym doborem kadry nauczycielskiej. Są tu ludzie, którzy przez wiele lat pracowali lub nadal pracują w tej placówce. Dyrektorskie funkcje pełnili: Antoni Domański (1958-64), Agata Karczmarczyk (1964-70), Izabela Piecuch (1970-1981), Maria Krajewska (1981-88), Zofia Śmierzyńska (1988-1998), Jolanta Zan-Szantroch (1998-2021), Renata Jończyk (2021 – do teraz).

Aktualności