Karta rowerowa

Kartę rowerową może wyrobić uczeń, który ukończył 10 rok życia. Uczeń zgłasza się do wychowawcy. Otrzymuje login i hasło do strony, na której może trenować do egzaminu. Wszystkie informacje o egzaminach są zamieszczane w librusie w ogłoszeniach. Aby otrzymać kartę rowerową należy zdać egzamin teoretyczny (w szkole w sali komputerowej w obecności nauczyciela informatyki) oraz egzamin praktyczny. Na egzamin praktyczny uczeń stawia się z dobrze działającym rowerem i kaskiem. Po zdaniu egzaminów i dostarczeniu zdjęcia, uczeń otrzymuje z sekretariatu kartę rowerową.

Aktualności