Ósmoklasiści

25. 09. 2023r. o godz. 17.00 w auli szkoły spotkanie Rodziców uczniów klas ósmych z dyrekcją szkoły dotyczące dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

 

Koordynatorem doradztwa edukacyjno – zawodowego w SP nr 175 jest pani mgr Urszula Muras

Pliki do pobrania

Aktualności