Węgierkie zagadki i 8 c

Udział uczniów klasy 8C w Warsztatach lingwistyczno – matematycznych pt. ” Węgierskie zagadki”, w Instytucie Współpracy Polsko- Węgierskiej.

Aktualności