Gliniane tabliczki na historii

Klasy piąte poznawały dzisiaj tajniki pisma. Powstały nowe wersje „pisma klinowego”.
Klasa 5b i 5a bawiła się świetnie.

Aktualności