Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do klasy 4 sportowej na rok szkolny 2023/24

Wniosek >>>>o przyjęcie do klasy 4 sportowej o profilu: chłopcy- unihokej, dziewczęta - piłka siatkowa.

Próba sprawności fizycznej do klasy czwartej sportowej 3 kwietnia o godz. 16.00.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko kandydaci, którzy posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale sportowym, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Orzeczenie należy przedstawić przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Na próbę sprawności fizycznej dziecko przynosi wygodny strój sportowy i buty sportowe o dobrej przyczepności do podłoża.


 

Rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych rozpoczęła się 7 marca br. Prowadzona jest z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji. 

https://warszawa-podstawowe.pzo.edu.pl/elemento-parents/main.action

Zasady przyjęć >>>> https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-przyjec

Harmonogram rekrutacji >>> https://edukacja.um.warszawa.pl/harmonogram-rekrutacji

Kryteria rekrutacji >>> https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji-sp