Szanowni Rodzice,

W szkole działa program e-Stołówka, który usprawnia proces wydawania posiłków w stołówce szkolnej. Program wykorzystuje karty zbliżeniowe RFID. Dzieci posiadają karty, dzięki którym weryfikujemy opłaty za obiad. Rozszerzyliśmy działanie tego programu o możliwość odwoływania obiadów online i dostęp do historii rozliczeń dla Rodziców.

Regulamin stołówki_1.03.2023>>>

Koszt obiadu w tym roku to 10 zł.

Z życzeniami smacznych obiadów!


Regulamin Platformy Rodzic >>>MX-3061_20220207_143214

Polityka prywatności >>>MX-3061_20220207_143247


Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka na obiady prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej.

KARTA_ZGLOSZENIOWA_dziecka_na_obiady_SP_175

Wypełnioną kartę należy złożyć w sekretariacie lub przesłać w skan na adres: obiadysp175@gmail.com

Opłaty w roku szkolnym 2022/2023 za obiady wynoszą:

Obiady za miesiąc

Liczba obiadów Opłata z miesiąc

10 zł/obiad

Termin płatności

wrzesień 20 200 zł Do 4 IX
październik 19 190 zł Do 30 IX
listopad 20 200 zł Do 31 X
grudzień 16 160 zł Do 30 XI
styczeń 21 210 zł Do 6 I
luty 10 100 zł Do 31 I
marzec 23 230 zł Do 28 II
kwiecień 16 160 zł Do 31 III
maj 15 150 zł Do 30 IV
czerwiec 15 150 zł Do 31 V

 

Wpłaty za obiady przyjmowane są tylko na podany niżej numer konta:

69 1030 1508 0000 0005 5076 7058

DANE DO PRZELEWU:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 175 W WARSZAWIE
UL. TRZECH BUDRYSÓW 32, 02-381 WARSZAWA

W TYTULE PRZELEWU, BEZWZGLĘDNIE NALEŻY PODAĆ:

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KLASĘ ORAZ ZA JAKI OKRES JEST DOKONYWANA OPŁATA

Nieobecność dziecka na obiedzie można zgłaszać poprzez Portal Rodzica w systemie e-Stołówka pod adresem www.warszawasp175.loca.pl ewentualnie telefonicznie pod numerem 22 822 20 05 najpóźniej  do godz. 9.00.Za obiady, które nie zostaną odwołane nie będzie dokonywany zwrot opłaty.

Zwrot opłaty jest dokonywany tylko z miesięcznym okresem rozrachunkowym.

Rezygnacja z obiadów pobierz rezygnację >>>

Wypełnioną kartę uczeń może oddać pracownikowi stołówki, bądź rodzic wysyła skan karty na adres: obiadysp175@gmail.com

Dodaj komentarz