Nasi dzielni Wolontariusze

20 Jubileuszowa Gala Wolontariatu z Ochota. Nasi uczniowie reprezentujacy Samorząd Uczniowski, który jest inicjatorem wielu dzialań charytatywnych w naszej szkole, odebrali Wyróżnienie z rąk Pani Burmistrz Doroty Stegienki.

Aktualności