Szanowni Rodzice,
W związku z tym, iż 30 września br. wygasają uprawnienia do darmowych przejazdów komunikacją miejską uczniom klas IV oraz niektórym uczniom klas starszych, Zarząd Transportu Miejskiego wprowadza terminy składania wniosków jak niżej:

– do dnia 31.05.2022 r. prosimy o złożenie prawidłowo wypełnionych wniosków o wydanie Karty Ucznia. Do każdego wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm. Jeśli dziecko nie ma nadanego numer PESEL (obcokrajowiec), prosimy o wpisanie daty urodzenia.

– do dnia 31.08.2022 r. Zarząd Transportu Miejskiego dostarczy do Szkoły wyrobione Karty Ucznia.

Wnioski można składać w wersji papierowej w szkole (do wychowawców klas) lub drogą elektroniczną, do której zachęcamy (szkoła nie będzie wówczas pośredniczyła w przekazywaniu wniosków o wyrobienie Karty Ucznia pomiędzy rodzicem a ZTM, a jedynie będzie wydawała rodzicom wyrobione przez ZTM Karty Ucznia).
Link dedykowany dla naszej szkoły nie uległ zmianie względem lat ubiegłych i znajduje się poniżej:

https://kartaucznia.ztm.waw.pl/4177072c

Ważność Karty Ucznia można sprawdzić na stronie wtp.waw.pl wpisując sprawdzkarte.wtp.waw.pl i 11-cyfrowy numer karty.
Proszę pamiętać, że za pośrednictwem szkoły ZTM nie realizuje wniosków kart zagubionych. W takich przypadkach należy udać się do dowolnego Punktu Obsługi Pasażerów ZTM w celu zablokowania zagubionej karty i wydania za opłatą duplikatu karty.
Wniosek-o-wydanie-Spersonalizowanej-Warszawskiej-Karty-Miejskiej-SWKM