Rok szkolny 2022/2023

Dyrektor szkoły - mgr Renata Jończyk

Wicedyrektor - mgr Monika Budkiewicz

Wicedyrektor - mgr Iga Grzybowska

Kierownik świetlicy - mgr Urszula Muras

 • Pedagog - mgr Iwona Danielewska; mgr Agnieszka Kaliszewska
 • Psycholog - mgr Małgorzata Krzywińska
 • Terapeuta pedagogiczny - mgr Alicja Biała-Kalbarczyk
 • Logopeda - mgr Hanna Kraśnicka
 • Rewalidacja - vacat

 

Wykaz nauczycieli klas I – III

 • mgr Agnieszka Jakubowska
 • mgr Agnieszka Młyńska
 • mgr Emilia Ornoch
 • mgr Dorota Wróblewska
 • mgr Ilona Szczęśniak
 • mgr Iwona Szymanek
 • mgr Renata Kowalska
 • mgr Paulina Zając
 • mgr Laura Mróz-Bogdańska
 • mgr Natalia Adamus
 • mgr Zofia Memches
 • mgr Katarzyna Grabowska

Wykaz przedmiotów i nauczycieli klasy IV – VIII

Język polski:

 • mgr Jolanta Bożek
 • mgr Anna Kornacka
 • mgr Katarzyna Nowak
 • mgr Ida Helon
 • mgr Jolanta Zan Szantroch

Matematyka:

 • mgr Eugenia Domaszczyńska
 • mgr Iga Grzybowska
 • mgr inż. Bożena Dudek
 • mgr inż. Irena Prokopiak
 • mgr Monika Korzeniewska

Historia:

 • mgr Ewa Ciosek
 • mgr Dorota Jelińska

Biologia:

 • mgr Anna Paciorek
 • mgr inż. Andrzej Dudek

Geografia:

 • mgr Ilona Borycka

Chemia:

 • mgr inż. Andrzej Dudek

Fizyka:

 • dr Volha Charviakova

Przyroda:

 • mgr Ilona Borycka
 • mgr Anna Paciorek

Język angielski:

 • mgr Anna Orełko
 • mgr Małgorzata Jóźwik
 • mgr Monika Budkiewicz
 • mgr Małgorzata Sokulska
 • Filip Bajena
 • mgr Elżbieta Barabasz

Język francuski:

 • mgr Katarzyna Sitarska

Język niemiecki:

 • mgr Joanna Karwowska

Wiedza o społeczeństwie:

 • Filip Bajena

Edukacja dla bezpieczeństwa:

 • mgr Edwin Kurek

Informatyka:

 • mgr Agnieszka Jakubowska
 • mgr Renata Jończyk
 • mgr Marzena Wiśniewska

Muzyka:

 • mgr Jarosław Piszcz

Plastyka:

 • mgr Andrzej Syska-Szafrański
 • mgr Ilona Borycka

Technika:

 • mgr inż. Irena Prokopiak
 • mgr Anna Paciorek
 • mgr Laura Mróz-Bogdańska

Wychowanie fizyczne:

 • mgr Monika Janiszewska
 • mgr Alina Gizińska-Carnuth
 • mgr Krzysztof Jerzykiewicz
 • mgr Sylwia Wlazłowska-Pastuszka
 • mgr Adrian Parśniak
 • mgr Tomasz Rakowski
 • mgr Michał Sielski
 • mgr Krzysztof Płużyczka

Doradztwo zawodowe:

 • mgr Renata Kowalska

Etyka:

 • mgr Laura Mróz-Bogdańska
 • mgr Dorota Jelińska
 • mgr Paulina Zając
 • mgr Agnieszka Młyńska

Religia:

 • mgr Anna Michalska
 • mgr Ewa Ćwirko (s. Klara)
 • mgr Ks. Szymon Petryka

Świetlica szkolna:

 • mgr Urszula Muras
 • Grażyna Puzyna
 • mgr Beata Stasik
 • mgr Dariusz Pick
 • mgr Sylwia Pogorzelska
 • mgr Jagienka Schlotter-Król
 • mgr Weronika Szymczak
 • Kamil Szczepański

Biblioteka szkolna:

 • mgr Wanda Sakowska
 • mgr Agnieszka Wolszczak

Dodaj komentarz