Dzień Patronki , Wiwat Nasza Helenka !

5 grudnia uczniowie i uczennice klas czwartych uczestniczyły w Dniu Patronki. Tegoroczna uroczystość została połączona z prezentacją nowego sztandaru szkoły. W uroczystości uczestniczyli ważni goście- zastępca burmistrza Sławomir Umiński, Naczelnik wydziału Oświaty i Wychowania Krzysztof Grochowski, oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą panią Agnieszka Matablewska.
Nowy sztandar szkoły został sfinansowany dzięki wsparciu Dzielnicy Ochota, Rady Rodziców. Swoją cegiełkę dołożyli uczniowie zeszłorocznej klasy 8e- którzy zorganizowali loterię fantową, oraz Rodzice z klas 8d, 8a.
W czasie uroczystości uczniowie i uczennice zaprezentowali piękne stroje nawiązujące do postaci patronki szkoły.
Sztandar zaprezentowali uczniowie z pocztu sztandarowego razem z panią Eugenią Domaszczyńską. Dziękujemy zaangażowanym nauczycielom.
Nagrody ufundowała Rada Rodziców.
Wzięli również udział w konkursie wiedzy o Helenie Marusarzównie. Gratulujemy wygranym! W uroczystości pomagały harcerki z 22 WDH-ek Brzezina, harcerze z Warszawska Szesnastka oraz skautki z organizacji Skauci Europy.

Aktualności