Otrzymaliśmy wparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do edukacji wczesnoszkolnej i historii w postaci trzech interaktywnych monitorów dotykowych .

, Aktywna Tablica