4 c za pan brat z ortografią

Uczniowie 4c perfekcyjnie opanowali zasady pisowni wyrazów z „rz” i „ż”. Świadczą o tym nie tylko te kolorowe plakaty, ale i świetne oceny z ostatniego dyktanda. Brawo Wy!

Aktualności