1 listopda

Cmentarz na Powązkach Warszawskich
Groby: Pułkownika Tadeusza Sztumberga-Rychtera oraz Oficera Edwarda Grabowskiego.
Mogiła poległych obrońców Helu z 1939 roku.
Nicole i Zuzia 5c

Aktualności