1 a w Zamku Królewskim

Tydzień patriotyczny w klasie 1a został uwieńczony lekcją muzealną w Zamku Królewskim

Aktualności